B. Nagy Margit munkásságának könyvészete


Összeállította: Kovács András


1956

 • Vajdahunyad vára.
  (Utunk 1956/33. sz.)
 • Műemlékvédelmünk néhány kérdéséről. (Utunk 1956/45. sz.)1957
 • A kolozsvári Szent Mihály templom restaurálása.
  (Korunk XVI. 1957/2–3., 293–295.)
 • Adatok a bethlenszentmiklósi kastély építéstörténetéhez.
  (In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Bodor András et alii. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest 1957, 486–496., 1–10. kép)
 • Kelemen Lajos nyolcvan éves.
  (Művelődés 1957. szeptember.)
 • 1958

 • Fadrusz János és Kolozsvár.
  (Utunk 1958/513. sz.)
 • A székelykapu eredete és múltja.
  (Korunk XVII. 1958/6. sz. 862–872. (Különlenyomat is: Kolozsvár 1958, 14 lap))

  1959

 • Unele aspecte din istoricul construirii palatului Bánffy din Cluj.
  (Studii si Cercetari de Istoria Artei 1959/2. sz. 105–125.)

  1966

 • Castelul din Hodod si unele consideratiuni asupra arhitecturii barocului în Transilvania.
  (Studii si Cercetari de Istoria Artei 1966/1. sz. 93–108.)

  1967

 • Probleme urbanistice ale orasului Cluj în prima jumatate a secolului al XIX-lea.
  (Studii si Cercetari de Istoria Artei 1967/2. sz. 237–243.

  1968

 • A kegyes fokormányzó és a műkincsek.
  Utunk 1968/26. sz.
 • Mesterek, művészek, fegyencek.
  Utunk 1968/9. sz.

  1969

 • A kolozsvári barokk mesterkör.
  Utunk 1969/19. sz.

  1970
   
 • B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1970, 360 lapIsmertetései: Buzinkay Géza: Orvostörténeti Közlemények 1971/62–63. sz. 231–233; Debreczeni László: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Utunk 1970/43; Entz Géza: B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti Értesítő XX. 1971, 258–259; Kovács András: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténész szemmel. A Hét I. 1970. nov. 6., 16–17; Pataki József: Reneszánsz és barokk Erdélyben. A történész szemével. A Hét I. 1970. nov. 6., 16; Szőcs István: Pallérozódás és pallériasság Erdélyben. Igaz Szó 1970/10; Vida Mária: Századok 1972/2., 450–452. Irodalomtörténeti Közlemények LXXV. 1971, 251 (Komlovszki Tibor).
 • Egy régi építőmester nyomában. (Monográfia-vázat Türk Antalról.)
  Utunk 1970/3. sz.
 • Despre castelele transilvanene cu cornisa crenelata.
  Buletinul Monumentelor Istorice 1970/1. sz., 16–24.

  1971

 • Orbán Balázs képei.
  A Hét 1971/24. sz.

  1973

 • B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak. Ahogy a régiek látták. XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1973, 412 lap
  Ismertetései: Balogh Jolán: B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak. Ahogy a régiek látták. Honismeret 1975/3., 51–53; Ráduly János: Új könyv dicsérete. Vörös Zászló 1977. augusztus 12.; Balogh Edgár: Száraz leltárak színes káprázata. Gondolatok B. Nagy Margit munkájának olvastakor. A Hét 1973/41. október 12.; Debreczeni László: Régi erdélyi épületekrol – egykori leltárírók szemével. Utunk 1974/3., 245–246; B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Irodalomtörténeti Közlemények LXXVIII. 1974/5, 653*Komlovszki Tibor).; Szőcs István: Régi leltár (B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak…) Előre XXVII. 1973. szept. 29., 8053. sz.; Kovács Nemere: Hajdani hétköznapok. (Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták.) Ifjúmunkás 1973. július; –b: B. Nagy Margit két könyve. Tanácsi Építő 1974/1.; Kiss M. Gyöngy: Beszélgetés B. Nagy Margittal. Fiatal Szívvel 1976/17.; Kiss Mária Gyöngy: A felfedezés izgalma. Jóbarát 1976. augusztus 12.
 • A klasszicizmus és romantika építőmesterei Kolozsváron.
  Korunk Évkönyv 1973., 115–125.
 • Könyv a reneszánszról.
  Utunk 1973/9. sz.

  1976

 • A mennyezet-vita margójára.
  Utunk 1976/15. sz.

  1977

 • Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1977, 280 lap
  Ismertetései: A romantika térhódítása. Fáklya [Nagyvárad] XXXIII. 1978. február 26., 48. sz.; Balogh Ferenc: Forrás a műelemzéshez. B. Nagy Margit könyve. A Hét IX. 1978. június 2., 22. sz.; Hadházi: Stílusok, művek, mesterek. Megyei Tükör XI. 1978. ápr. 12., 1938. sz.; Imreh István: Jegyzetek művészekről és mesterekrűl. Utunk 1978/42. sz.; Kovács András: Stílusok, művek, mesterek. Korunk XXXVII. 1978/5., 376–379; Székedi Ferenc: Felszínre hozni, ami érték. Hargita XI. 1978. február 19., 42(2565). sz.; Szőcs István: Stílusok, művek, mesterek. Előre XXXII. 1978. március 19., 9435. sz.; Uzoni István: B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Szatmári Hírlap XI. (XXX.) 1978. április 1., 85(4348.) sz.; Végh Olivér: Mesterek, művek, stílusok forgatagában. Igazság XXXIX. 1978. febr. 15., 38. sz. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok [I.] A bevezető tanulmányt írta Szabó T. Attila, sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1977, 294 lapIsmertetései: Csetri Elek: Gazdag örökség. Igazság XXXIX. 1978/12. sz. január 15.; Jakó Zsigmond: Kelemen Lajos üzenete. Korunk XXXVII. 1978/5., 365–375;
 • Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Szatmári Hírlap XI. (XXX.) 1978. február 23., 45(4308). sz.; Tonk Sándor: Művészettörténeti tanulmányok. Vörös Zászló 1978; Varga Imre: Kelemen Lajos polihisztorsága. Szocialista Művészetért. A Művészeti Szakszerveztek Lapja XXI. 1978. május. 5. sz.; Bihari Mária: Beszélgetés B. Nagy Margittal. Dolgozó No 1978/9.

  1978

 • Tisztelt hallgatóság, kedves barátaim!
  Korunk XXXVII. 1978/10., 861–863.

  1980

 • Kalotaszegi táblaképek.
  In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Szerk. Csetri Elek–Jakó Zsigmond–Tonk Sándor. Művelődéstörténeti tanulmányok. [II.] Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1980, 62–76.

  1982

 • Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok [II.] A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1982, 408 lap
  Ismertetése: Poszler Györgyi: Honismeret – önismeret. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok (I. Kriterion, Bukarest 1977, II. Kriterion, Bukarest 1984.) Művészettörténeti Értesítő XXXIII. 1984, 94–96.
 • Altare poliptice din Calatele (Jud. Cluj).
  In: Studii de istorie a artei. Sub redactia lui Mircea Toca. Editura Dacia, Cluj-Napoca 1982, 128–144.

  1983

 • A barokk Szamosújvár születése.
  Építés-Építészettudomány XV. 1983, 27–39. (Különlenyomat is: Budapest 1983.)

  2002

 • A művészettörténész Kelemen Lajos.
  In: Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek. Szerk. Dávid Gyula–Veress Zoltán. Stockholm 2002, 295–305.