A konferencia programja


Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 
Konferencia B. Nagy Margit (1928–2007) emlékére

2009. október 16–18.
 
Marosvásárhely, A Kultúrpalota tükörterme


2009. október 16. (péntek)


09.00 – 10.00

Megnyitóünnepség

10.00 – 10.50

Marosi Ernő (professzor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest) - Erdélyi művészet: középkori és kora újkori struktúrák

Buzási Enikő (főmuzeológus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest) - Kakas István és felesége portréi: adalék a XVI–XVII. századi portrémecenatúra történetéhez

10.50–11.10

Kávészünet

11.10 – 12.25

Mikó Árpád (osztályvezető, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest) - Erdélyi famennyezetek ornamentikája

Mihály Ferenc (restaurátor, Szováta) - Erdélyi kastélyok, udvarházak és polgárházak famennyezeteiről

Kovács András (professzor, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) - A gyulafehérvári Batthyaneum csillagvizsgálója

12.30 – 14.00

Ebédszünet

14.00 – 16.20

Városnézés Marosvásárhelyen - Vár, Keresztelő Szent János plébániatemplom, Toldalagi-palota, Teleki Téka

16.20 – 18.00

P. Kovács Klára (kutató, Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet) - Szatmár újkori várának lehetséges előképei

Fatsar Kristóf  (tanszékvezető, Corvinus Egyetem, Kertművészeti Tanszék, Budapest) - "Szerencsétlen Rivetty Péter" – új adatok Pietro Rivetti életéhez és szamosújvári rabságának történetéhez

Tóth Áron (kutató, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, Tudományos Osztály, Budapest) - "Architectura militaris tyrocinium": az első magyar nyelvterületen kiadott építészeti szakmunka

Papp Júlia (könyvtáros, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) - Adatok Goró Lajos (1786–1843) itáliai régészeti kutatásaihoz és erdélyi hadmérnöki tevékenységéhez

18.00 – 18.10

Kávészünet

18.10 – 19.25

Sisa József  (osztályvezető, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) - Adalékok a Bánság és a Partium klasszicista kastélyépítészetéhez

Kerny Terézia (gyűjteményvezető, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) - Ferenczy István nagyváradi szoborterve az újabb dokumentumok tükrében

Orbán János (művészettörténész, Maros Megyei Történeti Múzeum, Marosvásárhely) - A Királyi Tábla székházai és építkezései Marosvásárhelyen

2009. október 17. (szombat)


Tanulmányi kirándulás - Útvonal: Sáromberke – Gernyeszeg – Szászrégen – Marosvécs

 

2009. október 18. (vasárnap)


09.00 – 10.40

Lángi József  (restaurátor, Székesfehérvár) - Protestáns templomfestés emlékei Erdélyben és a történeti Magyarországon

Bibó István (művészettörténész, ny. tanár, Budapest) - Egy sajátos későbarokk építészeti emlékcsoport az Alföldön és a Partiumban

Weisz Attila (tanársegéd, Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem, Kolozsvár) - Az újtordai református templom XVIII–XIX. századi emlékei – néhány adat Kövecsi János és mások pályájához

Fehér János (művészettörténész, Vargyas) - Lázár István unitárius püspök egyházlátogatási jegyzőkönyveinek (1788–1803) művészettörténeti vonatkozásai

10.40 – 11.00

Kávészünet

11.00 – 12.40

Bálint Ágnes (művészettörténész, Szász-evangélikus Egyházközség, Brassó) - A brassói Fekete templom 18. századi kőfaragványai. Gótizáló tendenciák Brassóban

Terdik Szilveszer (művészettörténész-régész, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza) - Görög katolikus püspöki központ Balázsfalván a XVIII. században

Nagy Gergely Domonkos (építészmérnök, BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék) - Az erzsébetvárosi örmény nagytemplom – térszervezés és struktúra

Sabău, Nicolae (professzor, tanszékvezető, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) - "Icon Lacrymans": de la Hodighitria Niculei la Vera Effigies B(eatae) V(irginis) Mariae Flentis Claudiopol(i)

12.40 – 14.30

Ebédszünet

14.30 – 16.10

Kovács Zsolt (tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) - A bécsi trinitáriusok csodatevő feszületének erdélyi másolatai

Bara Júlia (magiszeri hallgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) - A nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom barokk berendezése

Pál Emese (magiszteri  hallgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) - Egy brassói román oltárkészítő műhely a XIX. századi Székelyföldön

Barabás Kisanna (levéltáros–muzeológus, Római Katolikus Főesperesség, Marosvásárhely) - A Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeum magánáhítatra serkentő szentképei

16.10
Zárszó