Szerda, 2020. április 8.
DÉNES napja
Menü

Hírtér

Kedd, 2016. március 15.

Dacian Cioloș üzenete a magyaroknak március 15-e alkalmából


A románok és magyarok közös céljait hangsúlyozva köszöntötte a magyar nemzeti ünnepen Magyarország, Románia és a világ magyarságát Dacian Cioloș miniszterelnök. 
 
A március 15-i rendezvények helyszíneire eljuttatott köszöntésben Dacian Cioloș arra emlékeztetett, hogy a „Magyarországon, Romániában vagy a világon bárhol élő magyar barátanik számára (.) ez a nap a szabadságért, az igazságért és a békéért folytatott harc szimbóluma”. Megemlítette, hogy 1848 meghatározó jelentőséggel bír mind a magyar, mind a román nemzet kialakulásában. 
 
„Azok az értékek, amelyekért a magyarok elindították a pesti forradalmat - amelyek között szerepel a sajtószabadság, a parlamentáris demokrácia, a felelős kormány és az állampolgárok közötti társadalmi és felekezeti egyenlőség - az erdélyi románok Balázsfalvi Kiáltványába foglalt követeléseinek a szellemét is idézik, mi több, ezek olyan értékek, amelyek jelenleg is vezérlik nemzeteinket” - áll Dacian Cioloș miniszterelnök üzenetében. (mti)
 
Tisztelt ünneplő közösség!
 
2016. március 15-én az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 168. évfordulóját ünnepeljük. Ez a pillanat jelentette a modern Európa kezdetét. Ez a nap a szabadságért, az igazságért és a békéért folyatott küzdelem szimbólumává vált magyar szomszédjaink és barátaink számára, akik Magyarországon, Romániában, vagy a világ más részein élnek.
1848 Románia és Magyarország történelmében az a meghatározó, közös pillanat, amely jelentősen hozzájárult a két nemzet kialakulásához és megalapozásához, mai helyzetükhöz. Éppen ezért március 15-én kötelességünk emlékezni arra, hogy az a társadalom, amelyben ma élünk, románokként és magyarokként, de főleg európai állampolgárokként, azon törekvések és eszmék eredménye, amelyekért elődeink harcoltak. A magyar szabadságharc kitörése olyan eszmékért való küzdelem eredménye, mint a sajtószabadság, a parlamentáris demokrácia, a felelős kormány, illetve a mindenki számára biztosított polgári és vallási egyenlőség, amelyek az erdélyiek által a balázsfalvi kiáltványban megfogalmazott követelések szellemét tükrözik. Mi több, olyan értékek ezek, amelyek ma is meghatározzák nemzeteinket.
A tisztelet és szolidaritás üzenetét közvetítem a szabadságharc 168. évfordulója alkalmából a magyar nép, a romániai magyarság és a világon élő minden magyar számára. A jövőben is kitartunk amellett, hogy a romániai magyarság itt békében, harmóniában és együttműködésben éljen, valamint gondosodunk arról, hogy minden nemzeti kisebbség számára hagyományai, kultúrája és anyanyelve megőrzése érdekében megfelelő keretet biztosítsunk, mert a nemzeti kisebbségek általában – és különösképp a magyar közösség – Románia szellemi gazdagságának fontos forrását jelentették és jelentik napjainkban is, amelyet kulturális örökségünk kiteljesítése érdekében értékelnünk kell.  
A történelem folyamán Románia és Magyarország hasonló utakon jártak, mindkét ország megtapasztalta a totalitárius rendszerek nehézségeit, ugyanakkor együtt tették meg a szükséges lépéseket a NATO- és az EU-integráció felé is. Utunk folytatódik, hiszen nemzetiségtől függetlenül közös törekvésünk a demokratikus értékek tiszteletben tartása és állampolgáraink jólétének megteremtése.
Románia és Magyarország, valamint a Romániában élő magyarok és románok közötti párbeszéd alapvető eleme annak a közös elhatározásnak, amely az európai építkezés szellemében megfogalmazott célok elérését jelenti.
Ezen gondolatokkal kívánok minden magyar embernek szép ünneplést!
 
Dacian Cioloș,
Románia miniszterelnöke