Csütörtök, 2020. július 9.
LUKRÉCIA napja
Menü

Köztér

Szerda, 2012. július 11. | Szerk.

Brassai: nem szűntünk meg


A Facebook közösségi portálon cáfolja Brassai Zsombor azoknak a Népújság és a Krónika című napilapok hasábjain megjelent cikkeknek a hitelességét, amelyek arról írnak, hogy megszűnt a marosvásárhelyi RMDSZ. „Az RMDSZ Marosvásárhelyen nem szűnt meg, ellenben az SZKT elrendelte a teljes újraszervezést, ami maga után vonja a jelenlegi struktúra felszámolását. Hangsúlyozom: nem az RMDSZ, hanem a STRUKTÚRA felszámolását” – írja Brassai Zsombor, aki egyike annak az öttagú bizottságnak, amelynek az a feladata, hogy szeptember 30-ig újraszervezze az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetét.

A hétfői választmányi üléssel kapcsolatban úgy fogalmazott: valóban, sok egymásnak feszülő indulat határozta meg azt „és a vélemények is érzelmi felindultsággal telítettek voltak (olykor személyeskedésbe és indokolatlan rágalmazásba is átcsaptak)”.

 

Brassai hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban többször is tartottak kiértékelő tanácskozásokat, ahol maguk a körzeti tisztségviselők mondták el, hogy az esetek többségében szinte minimálisra csökkent a tevékenység, „kikoptak” a választmányi tagok, utcafelelősök, mozgalmárok. „A jóhiszeműség, jóindulat, elszántság, buzgalom mind olyan minőségi jelzők, melyek elismerést érdemelnek. Messzemenő tisztelettel értékelem/értékeljük a szóban forgó tisztségviselőket! Azonban, azt is be kell látnunk, hogy végső soron az érdekvédelmi munka hatékonysága a fő cél, ami minden más szempontot maga alá rendel. Ennek jegyében fogalmaztuk meg a jelentést, illetve javasoltuk az újjászervezés elrendelését” – írja Brassai, hangsúlyozva, hogy a fentiekkel mind a Területi Állandó Tanács, mind a Szövetségi Képviselők Tanács, mind pedig a Területi Képviselők Tanácsa egyöntetűen egyetértett

 

Brassai leszögezte: a marosvásárhelyi RMDSZ alapos elemzés után jutott arra a konklúzióra, hogy elódázhatatlan a szervezet megújítása. Állítása szerint nemcsak a körzeti képviselők beszámolóit elemezték, hanem a választási eredményeket is, amiből egyértelműen az derült ki, hogy a szervezet mindössze a marosvásárhelyi magyarság 45 százalékát képes meggyőzően befolyásolni.

 

Brassai porhintésnek nevezte Gál Éva körzeti elnök Népújságban tett kijelentését. kifejtette: a kampánystábot kellene lemondatni a kudarc okán. „Egy februári mérés szerint az RMDSZ-nek annyira rossz volt Marosvásárhelyen a megítélése, hogy aligha juttathatott volna be többet, mint 6 tanácsost. Ehhez képest, éppen a Frunda-stábnak köszönhetően, végül sikerült begyűjteni annyi szavazatot, hogy megmaradt a 10-es létszámú frakció, illetve az RMDSZ megkapta azt a szavazatszámot, melyet az elmúlt választásokon” – érvel Brassai.