Szombat, 2020. szeptember 26.
JUSZTINA napja
Menü

Köztér

Vasárnap, 2010. október 3. | vasarhely.ro

Csíky Boldizsár 75 éves – Haller Béla jókívánságai


Boldizsár

Mint ahogy a tavaszi folyó egymásra futtatja a zajló jégtáblákat, vannak ritka emberek, akik évszázadok torlódásában élnek, és egyformán tartoznak mindenikhez. Mi mást gondolhatnánk arról, aki egy várbástyában lakott gyermekként, nyolcablakos nyolcszögű szobában? Évtizedek múltán pedig egy titokzatos, régi ház kapuja mögött tűnik el naponta, melynek oromfalát bástyafogak díszítik, a sétány összehajló fakoronái mögött... A másik égtájra pedig a zölddel befuttatott fatornác nyílik, széles nyalábokban hull rá a napfény, estefelé a kerteken átfújó szellők kerülgetik. Füvekből és bogyókból kioldott nyarakat lehet itt kóstolgatni keskeny, mély poharakból.
Sötétvörös zakóban a Palota fehér márványai között: nyilvánvalóan utód-ruhadarabja ez a barokk zekének, melynek kézelőjét szélesen visszahajtva hordták, és paszomántcsíkokon lévő gombokkal záródott, de fent nyitott volt, hogy láthatóvá váljék a muszlin vagy csipke zsabó.

Mert sokkal inkább képzeljük köréje a hosszú köteleken mennyezetről függő csillárokon a gyertyák százait, mintsem a halogén-égők kereszttüzét, amikor feláll páholyában a tapsot megköszönni.
A titokzatos ház egyik hátsó szobájából alig észrevehető tapétaajtó nyílik, mögötte is megállt az idő: régi mesterek tudásával készül az ezüst foglalat rubinok, zafírok és borostyánok beláthatatlan idejű társulásához. De az ásványi világ állandóságából nehezen lehet kiolvasni a sors kegyét, így kerül ama egyedül fontos női táskába a nyári rétek ékszereinek legmulandóbbika, a négylevelű lóhere.

A sok vihart látott Erdélyben az élet gyakran költözött másfelé, mások élték tovább, másként. Ezért vezet a hűségesek útja a romlás helyei mentén, amelyek tépázottságukban is nagyszerűek, sőt csak így igazán. Itt gyermeket keresztelni – főleg leánygyermeket – azt jelenti, hogy a valódi ragyogás múlhatatlanságát kérjük számára a sorstól, Istentől.
És ha zenész az évszázadok vándora?...Varázslatos hagyaték állandó hullámzása veszi körül, egymást felerősítő, egymást kioltó hangzások, a valóságtól meghazudtolt harmóniák. Ha megszólal, falevél-remegésű és templom-ódonságú lesz a hangja, óvatos örömben és fájdalmas józanságban egyformán igaz.

Anyakönyvi adatok szerint Csíky Boldizsár 75 éves. De ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget ennek a számnak: az ő viszonya az idővel ennél sokkal bonyolultabb. Gyakran bujkál nevetés a hangjában, és a szeme is nevet. Biztosan ezért.  

Haller Béla egyetemi tanár