Szombat, 2020. szeptember 26.
JUSZTINA napja
Menü

Köztér

Vasárnap, 2010. október 3. | vasarhely.ro

Csíky Boldizsár 75 éves – Márffy Gabriella jókívánságai


„PASSACAGLIA  BOLYAI  JÁNOS  TÉTELÉRE”
AVAGY:  MIRŐL  ISMERSZIK  MEG  A  ZSENIÁLIS   KOMPONISTA ?


Kéziratban kaptam meg a szólóhegedűre írt Passacaglia-t Boldizsártól.

Már az első ismerkedésnél kiderült, mennyire JÓ zene.
Dallam, harmónia, ritmus, forma, arányok, feszültségviszonyok a variációk között, szélsőséges dramatika, tartalom és kifejezés egysége, a hangszer lehetőségeinek használata: itt minden adott.
Nehéz darab, amelyet könnyű megtanulni és emlékezetben tartani, mert szerves, önmagából fejlődő, magátólértetődő.

Tanultam belőle és általa Bolyairól: geometriai tételéről és annak sorsáról, a történelmi háttérről, a fölvetés - próbáratétel - bizonyosság „szentháromságáról”, a kutató és fölfedező, szenvedélyes természetű tudósban lezajló lelki folyamatról, az emberi karakterről, a muzsikáló, hegedülő és összhangzattannal is foglalkozó Bolyai univerzumáról.

A 9 perces mű mindezt tökéletes, klasszikus és eredeti, sokrétű formában ötvözi.

Szabó Gyula szegedi matematikus-muzsikus később kitűnő, részletes elemzést írt a darabról. Ebben többek között a téma hangjainak (amelyek a Bolyai-tétel betűjeleit hordozzák) előfordulási arányszámait és alterációs metamorfózisait is vizsgálja, és elképesztő, rejtett matematikai megfeleléseket fedez föl Csíky Boldizsár zenéjében a Bolyai-tétel lényegére.  

Tudtam, hogy Boldizsár - természetesen hosszú benső érlelés után - egyetlen éjszaka, négy óra alatt írta le a Passacaglia-t. A kézirat még apró javításokat és egy zseniális asszimetriát is tartalmaz: a fölvetésben „elveszett” negyed „megkerül” a bizonyítás során, a megrövidült ütem egy torlasztásban kiegyenlítődik, s a háromnegyedes kérlelhetetlenségből kizökkentett, de meg nem bontott rend észrevétlen visszatalál a régi-új időbe.

Elvittem Boldizsárnak Szabó Gyula munkáját. Előttem olvasta el, aztán - az ő leírhatatlan félmosolyával - azt mondta : „Jé, nekem erről fogalmam se volt...”

Márffy  Gabriella