Péntek, 2020. augusztus 14.
MARCELL napja
Menü

Köztér

Szerda, 2013. május 15. | Szerk.

Flekkenburg vagy kulturális főváros? - vitaindító


Merre tovább, Marosvásárhely? címmel indított nyilvános vitát a vasarhely.ro kulturális és közéleti portál szerkesztősége tavaly, arra keresve a választ, hogy Erdély legnépesebb magyar közösségének van-e víziója jelenlegi helyzetéről, jövőjéről, a régióban rá háruló szerepről? A válaszkeresést 2013-ban kötetlen kerekasztal-beszélgetések formájában folytatjuk, szétválasztva a probléma kulturális, gazdasági és szociális vetületeit. Elsőként azt vizsgáljuk, hogy honnan jön, hol tart és merre halad Marosvásárhely kulturális élete.
A Bolyai Klubban tartott beszélgetés vitaindítóját teljes egészében közöljük.

Flekkenburg vagy kulturális főváros?
Beszélgetés Marosvásárhely kulturális életének kilátásairól

Merre tovább, Marosvásárhely? címmel indított nyilvános vitát a vasarhely.ro kulturális és közéleti portál szerkesztősége tavaly, arra keresve a választ, hogy Erdély legnépesebb magyar közösségének van-e víziója jelenlegi helyzetéről, jövőjéről, a régióban rá háruló szerepről? Azzal a hátsó szándékkal persze, hogy ha a kérdés túl költőinek bizonyulna, körvonalazhatóak-e olyan kulturális, szociális és gazdasági stratégiák, melyek mentén ez a közösségi jövőkép formálható, meghatározható, majd gyakorlatba ültethető lenne?

A válaszkeresést 2013-ban kötetlen kerekasztal-beszélgetések formájában folytatjuk, szétválasztva a probléma kulturális, gazdasági és szociális vetületeit. Elsőként azt vizsgáljuk, hogy honnan jön, hol tart és merre halad Marosvásárhely kulturális élete. Mi jellemzi? Kisvárosias köldöknézegetés, öntömjénezés? Nagyvárosias sokszínűség, nyitottság? Netalántán a világraszóló eredmények? Merre tartunk, mire vagyunk igazából esélyesek 10 év múlva? Flekkenváros leszünk, vagy Európa kulturális fővárosa?

Multikulturális város vagyunk-e? A hivatalos propagandában mindenképpen, de a valóságban miért él külön kulturális dimenzióban a város két fele, annak ellenére, hogy ez lehetne a közeledés legkézenfekvőbb területe? Miért erőtlen a kapcsolatteremtés a két félváros nyitottabb rétegei között is? Miért nincsenek közös kulturális rendezvények?

Egyetemi város vagyunk-e? Három magyarul (is) oktató és számos más universitas székhelyeként mennyire érződik a valódi egyetemi központokra jellemző szellemi pezsgés és frissesség? Mennyire részesei ezek az intézmények székvárosuk kulturális életének; szellemi és tudományos eredményeik hol jelenítődnek meg a városban? A hadapródiskola kerti bozótjában? Avagy a koronkai réten?

A város mely kulturális létesítményeiben születtek komoly eredmények az elmúlt években? Mennyire látható ezek tevékenysége, képesek-e adott esetben összehangolt stratégia alapján működni? Milyen a művészeti élet a zenétől a színházon át a képzőművészetekig?

És hogyan viszonyul a politikum mindehhez? Mit jelent a hatalmat és az erőforrásokat birtokló magyar elit számára a kultúra? Üres szólamot? Propagandaeszközt? A közösséget adott esetben összetartó, identitáskonstruáló tényezőt? Milyen elképzelései, tervei vannak a kulturális szférával kapcsolatban a helyi és országos politikai érdekképviseletnek?

És végül: melyek azok a területek/esetek, ahol az elmúlt években elmozdulás tapasztalható az innovativitás, a színvonalas eredmények, kiváló teljesítmények irányába? Mi áll az ilyen jelenségek hátterében? Mi a titkuk? Mi kamatoztatható, jövőbe mutató ezekből a pozitív tapasztalatokból?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ 2013. május 16-án 18.00 órától Bolyai Klubban.