Kedd, 2020. június 2.
KÁRMEN, ANITA napja
Menü

Köztér

Szerda, 2015. április 1. | F. I.

Időkapszula az orvosiról


A MOGYE fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat részeként az intézmény udvarán 70 tölgyfacsemetét ültettek el és időkapszulát helyeztek el az egyetem udvarán. Az időkapszulát a tervek szerint az egyetem fennállásának 100. évfordulóján fogják felnyitni. Az egyetem román vezetése által szervezett esemény mindenki számára nyitott volt, így bárki üzenhetett a jövő nemzedékének, elhelyezve egy tárgyat, dokumentumot az időkapszulába. Igaz, a román szervezők mindent kizárólag az anyanyelvükön kommunikáltak, csak román nyelven feliratoztak.
 
 
(Forrás: Agerpres.ro)
 
„Bár egy szimbolikus, játékos dologról van szó, nem szerettünk volna, ha teljességgel kimarad belőle az egyetem kezdete és múltja, nem szerettük volna, ha feledésbe merül az egyetem múltja, a magyar főtanszékek megalapításáért vívott küzdelmünk” – mondta Szilágyi Tibor. A MOGYE tisztségéből lemondott rektorhelyettese hangsúlyozta, nem zárták ki a magyar oktatókat, azonban az a tény, hogy csak román nyelven feliratozták az időkapszulát, illetve az azt fedő márványlapot, igencsak beszédes.
„Az egyetem alapításának 70 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozaton sajnos megpróbálják elfeledtetni a kezdeti éveket, éppen ezért mi az 1945-ös királyi rendeletnek a másolatát tettük be az időkapszulába, illetve a 2011-es tanügyi törvény kisebbségi oktatásra vonatkozó passzusait, illetve a tagozat beadványait, amelyeket az elmúlt négy évben küldtünk a minisztériumnak, a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóságnak, az egyetem szenátusának, egyszóval azokat a dokumentumokat, amelyekkel megpróbáltuk elérni a magyar tagozat kérdésének a rendeződését” – fogalmazott Szilágyi Tibor.
Az orvosi egyetem professzora elmondta, az időkapszula elhelyezésének az előkészítése, illetve a 70 éves ünnepségsorozatnak a szervezése a magyar oktatók nélkül zajlik, az intézmény román vezetősége nem vonja be őket ebbe. Hangsúlyozta, a maguk módján próbálnak tiltakozni ez ellen a magatartás ellen, ilyen például a magyar vonatkozású dokumentumok időkapszulába való elhelyezése is.
Az eseményen jelen volt Peti András, Marosvásárhely alpolgármestere is, aki szintén elhelyezett egy szimbolikus kis tárgyat az időkapszulában.
 
A második bécsi döntést követően Kolozsvárott újraalakult a Ferenc József Tudományegyetem. Az 1944-es kiürítési parancsok és a háborús viszonyok ellenére a tanítás folytatódott az egyetemen, és 1945-ben felvette a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nevet. Mivel ugyanebben az évben Szebenből Kolozsvárra költözött az I. Ferdinánd király Tudományegyetem és a kolozsvári klinikákon nem volt elég hely, az orvosi kart áthelyezték Marosvásárhelyre. Az 1948-as tanügyi reformot követően a marosvásárhelyi orvosi kart különválasztották a Bolyai Tudományegyetemtől, és létrehozták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet, melynek rektora dr. Csőgör Lajos lett. 1962-ben a román állam, anélkül hogy hivatalos dokumentumot adott volna ki, és ezáltal megváltoztatta volna az 1945, 1946, 1948-as törvényrendeleteket, mely szerint az egyetemet a magyar kisebbség számára hozták létre, és a tanítás nyelve magyar, bevezette a kétnyelvű oktatást. Az előadásokat románul és magyarul, a gyakorlati órákat csak románul lehetett hallgatni. A magyar diákok részaránya azóta fokozatosan csökkent. Míg 1963-ban a 88 végzős diákból 81 magyar, 2 román és 5 más nemzetiségű volt, addig 1994-ben 240 végzősből 28 magyar, 211 román és 1 más nemzetiségű volt.