Kedd, 2020. július 14.
ÖRS, STELLA napja
Menü

Köztér

Szerda, 2012. április 18. | MTI

MOGYE: rektorhelyettest választottak


A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusa megszavazta az egyetem két román rektorhelyettesét; a magyar tagozat számára fenntartott rektorhelyettesi posztot betöltetlenül hagyta. Leonard Azamfirei rektor az MTI-nek elmondta, a testület Dan Dobreanu és Angela Borda professzorok rektorhelyetettesi kinevezéséről döntött. A rektor szerint azért nem határozhattak a magyar rektorhelyettes személyéről, mert a magyar tagozat egyetlen személyt jelölt a tisztségre, a törvény szerint pedig a szenátusnak három jelölt közül kell kiválasztania a magyar tagozatot képviselő rektorhelyettest. „Sajnálom, mert mindez megnehezíti azoknak a döntéseknek a meghozatalát, amelyek szükségesek az új, magyar-angol kart létrehozó kormányhatározat végrehajtásához” – jelentette ki a rektor.

Az egyetem szenátusa azt követően ülésezett szerdán délután, hogy április 12-én a minisztérium véglegesítette a rektori tisztségben Leonard Azamfireit. Korábban Azamfirei megbízott rektorként vezette az intézményt, hiszen a tárca nem ismerte el az egyetem működését és felépítését leíró chartát, és az ez alapján megtartott választásokat. Leonard Azamfirei az MTI-nek elmondta, a miniszter immár az egyetemi chartát is elfogadja két megjegyzéssel: be kell vezetni a szövegbe a magyar tagoatra vonatkozó, és az új karra vonatkozó módosításokat. „El kell fogadnunk a miniszter szavát, hiszen mégiscsak ő jeleníti meg a legfontosabb hatóságot a romániai oktatásban” – tette hozzá a rektor.

Az MTI kérdésére, hogy mikor vezetik be a magyar tagozat létét tükröző módosításokat az intézmény chartájába, Azamfirei elmondta: azt tartaná természetesnek, hogy az egyetem alapokmánya módosításában mind a román mind a magyar tagozat oktatói részt vegyenek. „Türelmetlenül várom, hogy a magyar tagozat képviselői is jelen legyenek az egyetem struktúráiban, hiszen az nincs rendben, hogy a román oktatók döntsenek a magyar tagozat kérdéseiről is” – jelentette ki Azamfirei. Hangsúlyozta azonban, hogy a magyar-angol kart létrehozó kormányhatározat csakis az újonnan létrehozott kar keretében megtartandó választásokat írja elő.

Király András, a romániai oktatásügyi minisztérium kisebbségi ügyekben illetékes államtitkára az MTI-nek elmondta: Cătălin Baba miniszter a múlt héten jelentős mértékben megváltoztatta az álláspontját az egyetemmel kapcsolatban azzal, hogy elismerte a rektort és elismert minden választást azzal az utólagos kéréssel, hogy változtassák meg a chartát. „Én úgy tudom, másról volt szó a koalícióban”– jelentette ki Király András. Az egyetem magyar tagozata április 12-én tartotta belső választásait. A magyar oktatók Szabó Béla professzort választották a tagozatvezetői tisztségre, és arról is döntöttek, kik képviseljék a magyar oktatást az egyetem szenátusában. A magyar tagozat számára fenntartott szenátusi helyek egy része betöltetlen, másik részét pedig olyan oktatók töltik be, akik figyelmen kívül hagyták a magyar tagozatnak a választások bojkottálására vonatkozó felhívását.