Szombat, 2019. szeptember 21.
MÁTÉ, MIRELLA napja
Menü

Köztér

Csütörtök, 2011. szeptember 29. | Szerk.

Pontot tettek a szentélyfelújítás végére


Befejeződtek a gyulafehérvári székesegyház 18. század közepén átalakított szentélyének a restaurálási munkálatai. Ma Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke ünnepi szentmise keretében áldotta meg a katedrális felújított szentélyét. Az ünnepi szentmisén jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök, kulturális és örökségvédelmi miniszter, Hegedűs Csilla, örökségvédelemért felelős tanácsos valamint az Országos Örökségvédelmi Hivatal képviselői is. „Számunkra, erdélyi magyarok számára, a kulturális – elsősorban az épített – örökségnek nemzetmegtartó szerepe van. Ezért is tartom kiemelten fontosnak az erdélyi magyar épített örökség minél nagyobb mértékű felújítását és hasznosítását. Úgy vélem, kulturális örökségünk megőrzésének támogatása hatással van az erdélyi magyar közösség identitástudatának erősítésére és bátor felvállalására, főként itt, Fehér megyében, Gyulafehérváron” – fogalmazott ünnepi beszédében a kulturális miniszter.


A gyulafehérvári római-katolikus székesegyház restaurálása Erdély egyik legnagyobb, magyar műemlék-felújítási programjának számít, amelyet, annak ellenére, hogy a ‘80-as évek óta folyamatos felújítás alatt áll, a romániai Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium tavaly támogatta első ízben.
A Gyulafehérvári Érsekség és Erdély egyik legjelentősebb műemlékének felújítási költségeit a romániai Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium biztosította, a restaurálás több szakember összehangolt munkáját igényelte. A szentélynél kivitelezett felújítási munkálatok értéke 3,4 millió lej. A felújítás alkalmával a figurális díszű románkori főpárkány, valamint a támpillérek fölött beépített románkori domborműveknek a restaurálása és azok másolatának elkészítésére is sor került. Továbbá a románkori kórusrész károsodott bordájának tartószerkezeti megerősítése, a románkori boltozat megerősítése, a mérműves ablakok restaurálása is elkészült. Az 1970-es években kivitelezett ablakok megroggyantak. Ez alkalommal az ablakok a bucnis üvegek felhasználásával, védőüveggel ellátva, kisebb táblákba osztva készültek Egri István kolozsvári képzőművész műhelyében. A szentély régészeti ásatását Dana Marcu régész végezte.


A restaurálási munka folyamatában még hátravan a szentély kivilágítása, a Déli-torony belső felújítása, ahova kiállítóteret terveznek illetve lehetővé válik a harangok megtekintése is, elvégzendő feladat továbbá a déli homlokzat és a déli fejedelmi kapu restaurálása.