Hétfő, 2020. július 6.
CSABA napja
Menü

Köztér

Kedd, 2013. február 12. | Farkas Katalin

Teltházas főhajtás Léstyán Ferenc előtt


A reggeli mínusz 7 fokban, zsúfolásig telt a belvárosi Keresztelő Szent János templom, hogy a város „biciklis papjára” Léstyán Ferencre emlékezzen. A jó részt idősebb generáció meghatottsággal hallgatta a az egykori marosvásárhelyi plébános szavait, aki a beidézett interjúrészletekben többek között a kommunista idők megpróbáltatásairól, Márton Áron püspök összetartó erejéről beszélt. Egy egyszerű tudósításban nem illik leírni, hogy a jelenlevők arcán, magatartásán, a templomban uralkodó hangulaton érződött, ezt az embert szerették, és most halála után is tisztelet övezi, de ha ezt kihagyjuk lényegét veszti a beszámoló.

Az ünnepi szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszédében a papi hivatásról, annak elfogadásáról, kihívásairól beszélt, felhívva a figyelmet, hogy a marosvásárhelyiek hálásak lehetnek, hogy megajándékozta őket az Úr Léstyán Ferenccel, Léstyán Ferenc munkásságával. A gyulafehérvári római katolikus érsek és közel száz paptársának megemlékező szentmiséje is azt jelzi, amit húsz évvel ezelőtt ismeretlenek véstek a templom falára: Lestyán papa, gyere haza!  Az időközbeni restaurálás során eltűntetett szöveg mostantól újra látható, olvasható, csak immár márvány tábláról, így is jelezve azt az általános tiszteletet és szeretet, amivel a marosvásárhelyiek, és az egyházi rend tagjai fordulnak Lestyán Ferenc lelkipásztor fele, aki közel 40 évig szolgálta a marosvásárhelyieket.


A szentmisét és emléktábla leleplezést az Erdély süveg nélküli püspöke. Msgr. Léstyán Ferenc. Vásárhely biciklis papja című Tamási Zsolt által szerkesztett kötet mutatták be. Tamási Zsolt a vasarhely.ro-nak elmondta nagyon örült Oláh Dénes esperes ( az emléknap ötletgazdája, szervezője) azon felkérésnek, hogy Léstyán Ferenc munkásságáról, életútjáról egy kötetet szerkesszen, hiszen a marosvásárhelyi plébános meghatározó jelleggel bírt vallásos élete formálódásában, kezdetben, mint ministráns kisgyerekre, majd mint kutató egyetemistára tett nagy hatást a „biciklis pap”-nak aposztrofált egyházi ember. Arra a kérdésünkre, hogy a kutatás során mennyire változott a Léstyán Ferencről alkotott képe, Tamási Zsolt elmondta, habár több mindent megtudott a levéltári munka során a marosvásárhelyi plébánosról, de az ember, a megismert személyiség ugyanaz maradt. „Ugyanaz az egyenes karakter él bennem Léstyán atyáról most is, mint ami a kutatás előtt. A kutatás során sem találkoztam más arcával, mint előtte, ő mindig ugyanúgy gondolkodott – válaszolt határozottan a szerkesztő.

A délelőtti ünnepséget, melyen leginkább az idősebb generáció tagjai vettek részt, a biciklis körút zárta, amelyen a kerekezők– itt főként az ifjabb generáció képviseltette magát – Léstyán Ferenc mindennapos beteg és család látogató körútját tették meg, azáltal is adózva a „biciklis pap” emléke, példája előtt.