Csütörtök, 2018. február 22.
GERZSON napja
Menü

Kultúrtér

Hétfő, 2015. március 16. | Szerk.

Filmkockákkal a közösségért


Az ÁRON FILM EGYESÜLET által kibocsátott 5, 10 és 50 lejes adományozó filmkocka-jegyek kiváltásával bárki támogathatja a Márton Áron püspök és népe életét bemutató filmet. Az adományozó filmkocka-jegy ötlete abból a szükségletből született, hogy az adományozás egyszerűbbé váljon, ugyanakkor így lehetőség van az adományozó nevének, illetve lakhelyének a dokumentálására, mert az egyesület szeretné hálából megőrizni mind a támogató közösségek, intézmények, mind az adakozó magánszemélyek nevét. A filmkocka-jegy felső, letéphető részén, az erre kihagyott helyre lehet felírni az adományozó nevét, míg a hátlapra a lakhelyet. Ezt a részt kell letépni és az adománnyal együtt bedobni az urnába, míg a megmaradó részét emlékül megtartva, könyvjelzőként is lehet használni.
 
 
A filmkocka-jegyeket a Merkúr üzletlánc üzleteiben, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, a Tim Ko pékség üzleteiben, az Intershop üzletben és a marosvásárhelyi Kultúrpalota jegypénztáránál lehet beszerezni.
 
A filmkocka-jegyek kibocsátása és az üzletek bekapcsolódása a gyűjtésbe még inkább hangsúlyozza a misszió közösségi súlypontját. Papp László, a Mustármag közösség képviselője szerint fontos látnunk, hogy ezáltal mi gazdagodunk.
A gyűjtés egy igen lényeges mozzanata volt, hogy az évente sorra kerülő ökumenikus imahéten, idén Marosvásárhelyen minden felekezet, reformátusok, katolikusok, unitáriusok, evangélikusok hozzájárultak, hogy a perselyes adományokat erre a célra ajánlották fel. 
Az egyetemes imanyolcad ideje alatt összesen 9158 lej gyűlt össze. Különösen fontos, hogy megértsük: Márton Áron személye túlmutat a felekezeteken. Azt szoktam mondani, hogy kivívta az ellenségei csodálatát és népének a tiszteletét. Minden megnyilvánulása, viszonyulása, cselekedete egyszerű emberhez, tanult emberhez, magyarhoz, románhoz, bármilyen felekezethez tartozóhoz önbizalmat ébresztett, és helyreállította az illetőben az emberi méltóságát. Ehhez elég volt akár egyetlen találkozás. Ez az egyik jellembeli, emberi nagysága. A másik pedig a tisztánlátás. A zűrzavarban tisztán látott. Évtizedek múltán is érvényes, amit leírt, amit mondott gazdasági vagy politikai eseményekkel kapcsolatban, ma is állják a helyüket. Olyan emberképe, nemzet-, világ- és családképe volt, amely az eszméknek a ma tapasztalható zűrzavarában is pontos eligazítást nyújthat. A pedagógia, a gyereknevelés, a népnevelés terén is sokat tett. Amit akkor elmondott vagy leírt az általa szerkesztett Erdélyi Iskolában – amelyben Erdély valamennyi neves szakembere, írója közölt, Kós Károlytól Dsida Jenőig –, merem állítani, hogy máig a legszínvonalasabb pedagógiai elveket képviselte. Azóta rengeteg kutatás történt pszichológia, pedagógia terén, de amit ő tudott és hangoztatott, az máig sem évült el. Amikor vele foglalkozunk és őt visszahozzuk a köztudatba, a gondolatvilágunkba, olyan tiszta és világos jelzőtáblákat, viszonyítási pontokat állítunk, amelyek megmutatják, merre kell mennünk.
 
 
Pap László
 
Tudjuk, hogy a Márton Áronról szóló film csak egy részlete Márton Áron missziónak. Ez a misszió, Áron püspök tisztelete és maga a szentté avatási eljárás idegen lehet a nem katolikusoktól.
 
Szent Bernátnak a szavaival válaszolok: „A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a magasztalásunk. Csupán csak a mi hasznunk – és nem az övék – származik abból, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket.”
Ezért lehetett eredményes, amikor az ökumenikus imahéten túlléptük a felekezeti kereteket, ugyanakkor ft. Kató Béla, református püspök és ft. Bálint Benczádi Ferenc, unitárius püspök is támogat bennünket a filmkészítési szándékunkban.
Hiszem továbbá, hogy a világiak fele is sikerrel tudunk majd nyitni. Azt szeretnénk, hogy Áron püspök visszakerüljön a közéletbe. nem feledhetjük ugyanis, hogy négy évtizeden át volt közéleti hatásköre is, fogalmazhatnánk úgy is, hogy ő volt a szellemi vezér. A misszió tehát egy újabb lépésre vállalkozott és elkezdődtek a tájékoztató- illetve támogatásszervező találkozások. Sikeres beszélgetések voltak Csíkszentdomokoson, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán és Gyergyóalfaluban. Nagyon örvendünk, hogy ebben a világi intézmények gyakorlatilag is felvállalják a szervezőmunkát. Udvarhelyen az Élő Szövet Alapítvány volt a házigazdánk, Csíkszeredában a művelődési igazgatóság, Marosvásárhelyen a közszolgálati rádió az egyik házigazda. 
Azt szeretnénk, ha mindenki hallana erről a misszióról, és ha kérdése volna, akkor első kézből tudna tájékozódni. Fontos lenne, ha közösségünk öntudatra ébredne, ha gondjait önerőből igyekezne megoldani. Most – anélkül, hogy részletekbe belemennénk – gondoljunk azokra, akik például svájci frankban vettek fel hiteleket. Nemrégiben találkoztam valakivel, és elmondta, hogy 5 évig rendesen fizették a részleteket és ma ott tartanak, hogy még egy lejjel sem csökkent az adósságuk. Régen ez nem történhetett meg: székely tizedekbe tömörülő közösségek nem támaszkodtak idegen segítségre, hanem önerőből fejlődtek. természetesen nem arról van szó, hogy egy romantikus faluszerkezet és közösségszervezés visszaállítása mellett érvelek, hanem amellett, hogy érdemes tanulnunk a tizes stuktúrák összetartásából, és értékhordozó voltából.
Jól tudta ezt Márton Áron is, sőt egyházszervezői és közösségszervezői munkájában támaszkodott is erre. Ennek egyik beszédes példája, hogy 1946-ban, a szárazság idején körlevélben figyelmezteti híveit arra, hogy viseljék gondját a rászorulóknak. Ezekben az időkben, amikor „a nyomor elevenedett meg” és „rongyokba burkolt felnőttek és félmeztelen gyerekek csapatai vonultak az ország egyik részéről a másikra kenyeret, munkát, hajlékot, emberi irgalmat keresve”, akkor Áron püspök arra kéri körlevélben híveit, hogy figyeljenek erre, ugyanakkor ismételten kéri, hogy „minden utca tartsa nyilván, ismerje és szervezetten segítse a szegényeit” egy olyan közösségszervezői elvre hivatkozva, amely évszázadokon keresztül sikeresen működött a székelyek körében. A cél az volna, hogy az öntudatra és önerőre ébredő közösségek az önsegélyezés Márton áron által támogatott formáit is felkarolják, hogy megerősödhessenek.
 
 
A misszió munkatársai a közösségépítés egyik lépcsőjeként a filmkészítés során többezer szereplőt vonnak be, több mint 20 helyszínen, 140 helység lakóit szólítják meg. Az éppen zajló előzetes felmérések és egyeztetések eredménye biztató, hiszen nagyon sokan lelkesen ajánlják fel önzetlen anyagi és egyéb jellegű támogatásukat. Ezt a már említett filmkocka-jegyek megvásárlásán túl közvetlenül is megtehetik: adományaikat szívesen fogadják Erdély bármelyik plébániáján, illetve lehetőség van banki átutalásra is amelyre vonatkozóan a www.martonaron.ro honlapon találnak adatokat.