Csütörtök, 2020. július 9.
LUKRÉCIA napja
Menü

Margó

Csütörtök, 2012. március 29. | Péter Árpád

Érthető, de nem kellemes


A MOGYE (közismeretlenebb nevén: Marosvásárhelyi és Gyógyszerészeti Egyetem) immár legálisan multikulturális, de facto azonban még nem az. Számtalan jogi procedúra van még hátra, és rengeteg csavaros eszű ügyvéd fog ringbe lépni – pró és kontra multikulti...

Nem tudni, hogy ki és miért gondolja azt, hogy egy, nem az érintett közösség egészének véleményét tükröző kormányhatározat meg fogja teremteni az igazi kulturális és nyelvi sokszínűséget... A MOGYE (törvénytelenül) megválasztott rektora, Coptoiu, majd a kinevezett ügyintéző, Azamfirei is leírhatatlan cinizmussal kezelik a kormány határozatait. Valószínűleg tudják, hogy hiába kapta a kormány a Bond-múltú Ungureanut, az országot eddig még nem tapasztalt erkölcsi és anyagi mélységekbe züllesztő jelenlegi politikai többség nem élvezheti olyan tömegek támogatását, mely örökérvényűvé tennék ezt a rendeletet.

Nem kell történésznek lenni, sem szociológusnak ahhoz, hogy tudjuk, hogy Fentről származó, nemtetszést kiváltó parancsokat legtöbbször latens, vagy nagyon is nyilvánvaló elutasítás fogadja a mindenkori „jogalanyok” körében. A MOGYÉ-ről sok minden elmondható, csak az nem, hogy nélkülözné az éles eszű embereket, így valószínűleg időhúzó, jogi természetű kifogásaik valamilyen célt követnek, mert az tény, hogy semmilyen demokratikus gyökerű törvény, semmilyen egyéb típusú rendelet nem törhet meg sem egy embert, sem egy társadalmi fontosságú intézményt.

Amennyiben az új „multikulturális kar” nem élvezi teljesen a MOGYE oktatóinak támogatását, létrejötte esetén az új intézményrész valószínűleg elképzelhetetlenül ravasz gáncsolásoknak lesz kitéve, melyeket, természetesen, a lehető legkifinomultabban fognak jogilag fenntartható formákba önteni a jelenlegi tiltakozók.

Sajnos, nem látunk a magyar nyelvű oktatást ellenző vezetők lelkébe, és nem ismerhetjük valós motivációikat – mert az, amit mondanak, nagyon okosan kiszámított, politikailag korrekt nyilatkozatok, a szintén a magyar nyelvű oktatás ellen tiltakozó közvélemény számára.

És őszintén: meg is untuk már a MOGYE körüli, „törvényes groteszkbe” torkolló huzavonát. Az RMDSZ célja az, hogy megerősödjön a magyar nyelvű oktatás, a jelenlegi MOGYE-vezetőségé pedig az, hogy a lehető legszűkebb keretek közé szoruljon vissza. Véleménybeli középút, úgy néz ki, nincs, tehát, lett légyen bármilyen kormányrendelet, bármilyen végeredmény, a feszültség maradni fog, és, mint tudjuk, hosszú távon az bizony eléggé káros dolog egy-egy kisebb vagy nagyobb közösség életére...

Sajnos, Romániában nincs hagyománya a közösségi együttműködésnek – mert ha volt is, a kommunizmus individualista világában teljesen kiölődött – és ennek az eredménye az, hogy hosszú évek, hosszú évtizedek telhetnek el azzal, hogy emberek, társadalmi csoportok legfőbb foglalkozása olyan ideológiákkal való küzdelem, melyeknek sem kialakulása, sem működése nem az adott egyének, közösségek igazságának jegyében történik...

A MOGYE vezetői és diákjai már több hónapja küzdenek az Állammal. Azalatt lehetett volna a rák ellenszerén is gondolkozni, vagy a politikusok törhették volna az agyukat a bürokrácia leépítésén...

De, ez van, s ezt kell szeretni – mondja az ucca.